Sơn cứng móng gel là gì ? Khi nào nên sử dụng gel này ? | Sahsa Minh Nhật

Cùng tìm hiểu về tính chất và công dụng của sơn gel cứng móng nhé ! Và biết chúng sử dụng vào những trường nào Bond aid…

Read more

Bond aid là gì ? Primer là gì ? Base & Top là gì ?

Cùng tìm hiểu về tính chất và công dụng của các khóa chất trong nail Và biết chúng sử dụng vào những trường nào Bond aid :…

Read more