Mối quan hệ Lâm & PM. Chính ra sao, vì sao Tổng BT & Bộ CA ‘sáng nắng, chiều mưa’ với Thủ tướng?

Tô Lâm và Phạm Minh Chính – Tô Lâm & PM. Chính có mối quan hệ ra sao, vì sao Tổng BT & Bộ CA ‘sáng nắng,…

Read more

(Phần 2) KTV tối 6/5: Hội Nghị TW 5: Vì sao Tổng BT nghi QĐ & CA tự diễn biến; Tin Chiến sự Ukraine?

KTV tối 06/5 (Phần ) : Hội Nghị TW 5: Vì sao Tổng BT nghi ngờ QĐ & CA sẽ tự diễn biến; Tin Chiến sự Ukraine?…

Read more

Tại sao Hội Nghị TW5 sau 04 ngày đầu, chuyện Tổng Trọng phải ra đi lại bùng lên: Ai la kẻ chủ mưu?

Hội nghị Trung ương 5 mới nhất – Tại sao Hội Nghị TW5 sau 04 ngày đầu, chuyện Tổng Trọng phải ra đi lại bùng lên: Ai…

Read more

KTV trưa 6/5 (Phần 1): Vì sao bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn cẩn thận vỡ bình; Ukraina bắt đầu phản công?

KTV trưa 6/5 (Phần 1): Vì sao bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không cẩn thận vỡ bình; Ukraina bắt đầu phản công? Xin mời đăng ký theo…

Read more

(Phần 2) KTV trưa 6/5: Vì sao bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn cẩn thận vỡ bình; Ukraina bắt đầu phản công?

KTV trưa 6/5 (Phần 2): Vì sao bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không cẩn thận vỡ bình; Ukraina bắt đầu phản công? Xin mời đăng ký theo…

Read more

KTV trưa 06/5: Vì sao bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không cẩn thận vỡ bình; Ukraina bắt đầu phản công?

KTV trưa 06/5: Vì sao bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không cẩn thận sẽ vỡ bình; Ukraina bắt đầu giai đoạn phản công? Xin mời đăng ký…

Read more

Hội Nghị TW5: Ẩn số Phạm Minh Chính, vì sao bất ngờ Thủ Tướng ‘lép vế’ trước Tổng BT?

Hội Nghị TW5: Ẩn số Phạm Minh Chính, vì sao bất ngờ Thủ Tướng ‘lép vế’ trước Tổng BT? Xin mời đăng ký theo dõi Kênh DỰ…

Read more

Vì sao Hội Nghị TW5 là cuộc đấu trí giữa TTg PM. Chính & Tổng BT Trọng để quyết định ghế TBT?

Vì sao Hội Nghị TW5 là cuộc đấu trí giữa TTg PM. Chính & Tổng BT Trọng để quyết định ghế TBT? Xin mời đăng ký theo…

Read more

Vì sao Hội Nghị TW5 vấn đề nhân sự ‘tứ trụ’ và thay thế TBT không được đề cập theo dự kiến ban đầu?

Nhân sự Hội nghị TW5 – Vì sao Hội Nghị TW5 vấn đề nhân sự ‘tứ trụ’ và thay thế TBT không được đề cập theo dự…

Read more

KTV tối 4/5 (Phần1): Vì sao HNTW5 không bàn vấn đề Nhân sự; NATO sẽ làm gì nếu Nga sử dụng Hạt Nhân?

KTV tối 04/5 (Phần 1): Vì sao Hội nghị TW5 không bàn vấn đề Nhân sự; NATO sẽ làm gì nếu Nga sử dụng Hạt Nhân? Xin…

Read more

Vì sao Hội nghị TW5 & Sửa đổi Luật Đất đai sẽ thất bại nếu không thay đổi tận gốc định hướng XHCN?

Vì sao Hội nghị TW5 & việc Sửa đổi Luật Đất đai sẽ thất bại nếu không thay đổi tận gốc định hướng XHCN? Xin mời đăng…

Read more

KTV tối 4/5: Vì sao Hội nghị TW5 không bàn vấn đề Nhân sự; NATO sẽ làm gì khi Nga sử dụng Hột Nhân?

KTV tối 04/5: Vì sao Hội nghị TW5 có thể không bàn vấn đề Nhân sự; NATO sẽ làm gì khi Nga sử dụng VK Hột Nhân?…

Read more