Bây giờ chúng ta có một Trung Đông, nơi ISIS đã bị đánh bại và Iran đã trở lại đáng kể

Cố vấn cấp cao Jared Kushner: Bây giờ chúng ta có một Trung Đông, nơi ISIS đã bị đánh bại và Iran đã bị quay trở lại…

Read more

Giữ nó lên

Soạn TRUMP gửi 88022 Nguồn: https://omartvietnam.com/ Tải Giữ nó lên tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=4dEpe6v7uY4

Read more