Tình YÊU là gì ? Phần 1 ll 7 khái niệm tình yêu Hi Lạp

Tình yêu là gì? 7 khía cảnh tình yêu của người Hi Lạp: 0:00 Tình yêu là gì? 1:41 EROS 4:16 PHILIA 5:39 LUDUS 6:53 STORGE 9:36…

Read more