Generic / Electro Hippies – "CHƠI NHIỀU HAY KHÔNG ĐƯỢC TẤT CẢ" Album tách (1987)

Đối với tôi, một trong những album nổi bật về bối cảnh Hardcore của thập niên 80, thật tiếc là bây giờ nó không phải như vậy…

Read more