Thiền Am bị bắt người nữa, vì sao? Bà Cao Thị Cúc mắc tội gì?

Nguồn: https://omartvietnam.com/ Tải Thiền Am bị bắt người nữa, vì sao? Bà Cao Thị Cúc mắc tội gì? tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=HCs02xjkp-A

Read more

Lữ đoàn thép Azovstal có thể bị chôn vùi. Hãy đầu hàng!!!

Nguồn: https://omartvietnam.com/ Tải Lữ đoàn thép Azovstal có thể bị chôn vùi. Hãy đầu hàng!!! tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=L9zuoja_Tpw

Read more