100_ API hợp đồng thông minh, DefiLlama

Hiểu DefiLlama, hiểu các kế hoạch với Defi của ILCoin sắp tới 00:00 Intro 00:18 API là gì 02:10 Ví dụ 1 cho API facebook 03:09 Ví…

Read more

80- Ví Keystore file là gì? Hướng dẫn tạo ví WILC trên windows.

#WILC Keystore Wallet là gì? Keystore file dùng để mã hóa password của bạn. Khi đăng nhập vào ví phải dùng cả keystore và password cùng lúc,…

Read more

79 Wilc là gì? Giải thích A-Z về WILC

#ilcoin​ #wrappedilcoin​ #Wilc​ #smartcontract​ #airdrop​ ILCoin có hợp đồng thông minh, DCB có thể lưu trữ dữ liệu, RIFT ko có deadlock, không phí gas, mượt mà…

Read more

78- Sàn giao dịch Phi tập trung là gì? Uniswap là gì?

#ilcoin #wrappedilcoin #Wilc #smartcontract #airdrop Hợp đồng thông minh làm được rất nhiều thứ trong thế giới phi tập trung. Hiểu cách thức hoạt động để mở…

Read more