159 – Tại sao hàng loạt sàn CEX top thế giới sang DUBAI mở văn phòng?Thế giới crypto đang xoay trục!

Link mở TK Binance (Giảm 10% phí giao dịch❗): Mã mở account Futures cho account chưa mở Futures (Giảm 10% phí giao dịch❗): 51470489 🎁 🎁 🎁…

Read more

155 – Giải thích về ĐÒN BẨY TRONG TRADING. Nên dùng mấy X? Cách dùng đòn bẩy to vẫn AN TOÀN.

Link mở TK Binance (Giảm 10% phí giao dịch❗): Mã mở account Futures cho account chưa mở Futures (Giảm 10% phí giao dịch❗): 51470489 🎁 🎁 🎁…

Read more

141 – Giải thích lí do từng NGHI VẤN DEV ELEMON bắt tay SÀN MỜ. Thay mặt NĐT gửi thắc mắc đến ELEMON

Link mở TK Binance (Giảm 10% phí giao dịch❗): Mã mở account Futures cho account chưa mở Futures (Giảm 10% phí giao dịch❗): 51470489 Link đăng ký…

Read more

140 – Drama sàn MỜ và Elemon. Sàn lấy token xả gãy chart hay lại ve sầu thoát xác? Có nên mua Elmon?

Link mở TK Binance (Giảm 10% phí giao dịch❗): Mã mở account Futures cho account chưa mở Futures (Giảm 10% phí giao dịch❗): 51470489 Link đăng ký…

Read more

138 – Tại sao giá BTC ảnh hưởng đến toàn thị trường và điều này còn tiếp diễn đến bao giờ?

Link mở TK Binance (Giảm 10% phí giao dịch❗): Mã mở account Futures cho account chưa mở Futures (Giảm 10% phí giao dịch❗): 51470489 Link đăng ký…

Read more

133 – BTC sập trước năm mới, cái gì đang diễn ra? Nhận định thị trường Crypto ngắn hạn đầu 2022!

Link mở TK Binance (Giảm 10% phí giao dịch❗): Mã mở account Futures cho account chưa mở Futures (Giảm 10% phí giao dịch❗): 51470489 Link đăng ký…

Read more

60 – Futures Binance là gì, có nên chơi? Trading là công việc như thế nào? Có phải cờ bạc không?

Mã mở account Futures Binance (Giảm 10% phí giao dịch❗): 172530692 Link mở TK Binance (Giảm 10% phí giao dịch❗): Link đăng ký TK Tradingview (Bonus 30$🎁):…

Read more