nhìn tôi hoàn toàn đĩnh đạc và không hề vụng về 😶

ding! tôi đã làm việc đó! ✨ chào mừng đến với kênh của tôi, tôi hy vọng các bạn sẽ thích nó nhiều như tôi sẽ, vâng,…

Read more