Bài thơ: VÌ SAO (Xuân Diệu)

VÌ SAO (Xuân Diệu) Tặng Đoàn Phú Tứ Bữa trước giêng hai dưới nắng đào, Nhìn tôi cô muốn hỏi “vì sao?” Khi tôi đến kiếm trên…

Read more

Định hướng ngành Digital Marketing | Giải đáp cho sinh viên kì 1 sau phần định hướng

Nguồn: https://omartvietnam.com/ Tải Định hướng ngành Digital Marketing | Giải đáp cho sinh viên kì 1 sau phần định hướng tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=mAcm_Q00ODs

Read more