Hướng dẫn cài đặt cấu hình máy đo sóng AWAC Phần I

Khí tượng thủy văn . Nguồn: https://omartvietnam.com/ Tải Hướng dẫn cài đặt cấu hình máy đo sóng AWAC Phần I tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=8lNVcJ6e6Fw

Read more

Hướng dẫn sử dụng những tính năng mới Data viewer trên hệ thống CDH

Khí tượng thủy văn . Nguồn: https://omartvietnam.com/ Tải Hướng dẫn sử dụng những tính năng mới Data viewer trên hệ thống CDH tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=Tw8yiREEreQ

Read more

Bão là gì? Bão sinh ra từ đâu?Vòng đời và cấu trúc của bão

Kiến thức khí tượng thủy văn. Bão là gì? Bão sinh ra từ đâu?Vòng đời và cấu trúc của bão Nguồn: https://omartvietnam.com/ Tải Bão là gì? Bão…

Read more