Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #2: Thuật toán là gì? | DS&AHế lô hế lô, Ông dev đây!
Video này mình sẽ nói về thuật toán:
– Thuật toán là gì
– Tại sao phải phân tích thuật toán
– Các yếu tố khi phân tích một thuật toán
– Tại sao phân tích thời gian chạy của một thuật toán
– Các kiểu dữ liệu khi phân tích

Playlist Thuật toán:

Source code:

— Để xem những video về lập trình —
Nhấn vào đây để theo dõi kênh mình nhé:

— Blog của mình —

— Ủng hộ Ông Dev —

— Facebook page của mình —

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
#ôngdev #DS&A #cấutrúcdữliệuvàthuậttoán # .

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải Cấu trúc dữ liệu và thuật toán #2: Thuật toán là gì? | DS&A
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=2ENmRL7pTSg

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *