Chuyển đổi từ " Nó được hát Have / Has " và từ " Bao lâu đã hát khi"Các học sinh của cô xem video và làm bải tập cố để dưới Bình Luận video nhé.

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải Chuyển đổi từ " Nó được hát Have / Has " và từ " Bao lâu đã hát khi"
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=meNvxaM9Krg

Mến Trần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *