Đạt 120 điểm TOEFL trong 14 ngày || Hoàn thành kế hoạch chuẩn bị hàng ngày (mẹo toefl)Kế hoạch chuẩn bị duy nhất mà bạn cần đạt 120 điểm TOEFL trong vòng chưa đầy 2 tuần. Tôi đã làm theo cùng một kế hoạch trong khoảng 14 ngày và đạt điểm 119 trong bài kiểm tra của mình.

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải Đạt 120 điểm TOEFL trong 14 ngày || Hoàn thành kế hoạch chuẩn bị hàng ngày (mẹo toefl)
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=AJvFPuN7V90

Yash Mittra - YMGrad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *