Generic / Electro Hippies – "CHƠI NHIỀU HAY KHÔNG ĐƯỢC TẤT CẢ" Album tách (1987)Đối với tôi, một trong những album nổi bật về bối cảnh Hardcore của thập niên 80, thật tiếc là bây giờ nó không phải như vậy !!! .

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải Generic / Electro Hippies – "CHƠI NHIỀU HAY KHÔNG ĐƯỢC TẤT CẢ" Album tách (1987)
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=IAsIO8yHnmc

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *