Giải Đáp Giáo Lý PGHH: Lý Vô Ngã của Nhà Phật. Tìm Biết Cái Chơn Tánh… Giảng Viên: MƯỜI LOANKênh sẽ cập nhật các video của Như Ý và những video Phật Pháp khác. Mời quý vị cùng tham khảo tất cả các link bên dưới.
Fanfage Như Ý:
facebook:
Kênh Như Ý PGHH:
——————————————————————————–

Tổng Hợp PGHH

——————————————
Sấm Giảng Giáo Lý PGHH

——————————————
Thuyết trình Út Hường

——————————————
Cổ nhạc Phật Giáo

——————————————
Tổng Hợp Giảng Viên PGHH

——————————————
Nghi Vấn Tư Phương

——————————————
Sấm Giảng Giáo Lý PGHH

——————————————
Truyện Đọc PGHH

——————————————
Giải Đáp nghi Vấn: Các đề tài trên ROOM (Paltalk):
.

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải Giải Đáp Giáo Lý PGHH: Lý Vô Ngã của Nhà Phật. Tìm Biết Cái Chơn Tánh… Giảng Viên: MƯỜI LOAN
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=8KnmZMyyPlo

Related Posts

This Post Has 8 Comments

  1. chào các thiện hữu hôm nay mình tặng các bạn 1 bài pháp, về kiến đáo, này bạn hiền, có các loại như, tà kiến, tư kiến , ác kiến, biên kiến, kiến thủ kiến,giới cấm thủ kiến,quang kiến, thiện kiến , chánh kiến ,quản kiến,ái kiến,thiên kiến,hiểu hết các loại như thế gọi là kiến đáo , mình chia thành 3 nhóm, nhóm 1 gọi là bất thiện gồm có tà kiến, ác kiến,tư kiến,kiến thủ kiến, nhóm 2 gọi là vô minh gồm có, ái kiến, biên kiến,giới cấm thủ kiến,nhóm 3 gọi là tịnh kiến gồm có ,thiện kiến,thiên kiến,quang kiến, chánh kiến,quản kiến,nếu hiểu hết 3 nhóm này gọi là kiến đáo, và còn hơn thế nữa có chảy nghiệm thực tế tư duy về ,lý sự , thể dụng, tánh tướng , gọi là chánh tri kiến, và còn hơn thế nữa gọi là kiến đạo, mình chia sẻ tới đây thôi xin tạm dừng để bạn tự phát huy nhé, xin được cảm ơn và xin hồi hướng về vô thượng bồ đề , cho điều này được lợi ích cho mọi người , nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thế tôn , nam mô chứng sư bồ tát ma ha tát,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *