[HTTL Gia Định] Chương trình thờ phượng Chúa – Lúc 08g30 Chúa nhật 16/01/22Chủ đề: LÒNG TRONG SẠCH
Kinh Thánh: Thi thiên 51:1-19
“Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, Và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.” Thi thiên 51:10 TTHĐ

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt – QNHT
HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Triết .

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải [HTTL Gia Định] Chương trình thờ phượng Chúa – Lúc 08g30 Chúa nhật 16/01/22
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=clmIcTmbIvY

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *