Khi nào sử dụng Tôi và Tôi có – Thông thạo trong 5 phútBạn biết rằng việc sử dụng các động tác co thắt như tôi là rất phổ biến, nhưng nếu bạn sử dụng chúng không đúng cách, bạn thực sự nghe có vẻ kém tự nhiên hơn. Trong bài học nhỏ này, bạn sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa tôi và tôi có trong vòng chưa đầy 5 phút. Nếu bạn muốn cải thiện tiếng Anh của mình nhanh chóng, hãy truy cập để nhận Hướng dẫn tập luyện 15 phút MIỄN PHÍ của bạn. Nó có đầy đủ các bài tập ngắn nhưng đầy thử thách để giúp bạn cải thiện tiếng Anh của mình, đặc biệt là vào những ngày bận rộn. Blog: Instagram: Facebook: Twitter :.

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải Khi nào sử dụng Tôi và Tôi có – Thông thạo trong 5 phút
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=7iOk9gGoflE

Related Posts

This Post Has 8 Comments

  1. If you liked this video and want to learn more ways to learn a lot in a short amount of time, go to https://deliberateenglish.com to get a FREE 15-Minute Workout Guide. It's full of short but challenging English exercises to help you improve your fluency and ability to understand native speakers. See you there! 😃

  2. It's was incredible.
    I can't ear the 've' (I've, he's) yet. Not in real life, you know. I don't know why. I try carefully but my brain doesn't pick it up, yet. I was seeing your video and it makes me think that natives maybe don't really"hear" that " 've ", but they know that it is there because the phrase is constructed differently. (Maybe???!! I don't know) ☺👏👏

  3. hi here my phrases: I've buy a new car , Jack and Sara have been in New York three times, My sister has four dogs
    Thank you
    See you later Patrizia

  4. I've just seen your video and it's awesome sometimes I wasn't understand difference between talking and writing about it (I've and I have) didn't make sense for me but this explanation was awesome.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *