Luyện phát âm tiếng Anh: từ tắtTrong video này mình hướng dẫn những từ tắt khó phát âm trong tiếng Anh: I’ll, you’ll, he’ll, she’ll, we’ll, they’ll, you’re, we’re, và they’re.

Thực ra, những từ này khá dễ phát âm, chỉ là các bạn phải biết phát âm như thế nào. 🙂

Ủng hộ kênh của Dan tại

Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Carefree by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Easy Jam by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Related Posts

This Post Has 32 Comments

 1. 4 years ago, when I just was a small student knowing a little bit English. After I figured out your channel, I watched your videos and it fired my enthusiasm in learning English. At the present, I'm a high school student and my english has improved a lot. I'm thankfull for all your delication of teaching english. And right now, I'm here and want to remark a comment. I feel sad because you don't post anymore videos. I just go back to watch your old videos, remind of my memories and realise It's been 4 years. Time passes extremely quickly. 😥😥😥

 2. Đúng là chỉ có trực tiếp người bản địa dạy thì mới thực sự là chuẩn. Còn người việt dạy thì chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tiếp xúc và nghe người nước ngoài nói chuyện và họ đúc kết lại rồi truyền dạy cho người khác. Chứ bản chất họ cũng ko nắm chắc đc và thậm chí từ điển cũng có nhiều từ ko phát âm giống như người bản địa.

 3. fgfjhgrfhdhjfdhkghrfgkdkdfhgkdfgjdfhghjfvdfghfsdhfhgeghdfhhgkdfhgjfrfhggfdfkdjhk
  dhjkdfhsdfdfskhfkhfkfhjhfdjkhhffhuuiuerfuhedfuiuihfujsfjkdhdhsuchdsuhfhfuehuehfihf
  jehfhuiueudhuihuiggggjjjjdieuejdehehfehshuiehheffhhfuiehfhhjhjhdjdfhfuwehfuuehfdjshfuehhdjsk
  jdhjskdhjdskfhnefhuiewhjdhfushjdhueskhaheiwlkuaehkajhweuiweuihjksahuiheuhauiehkahhsk
  jiekghdujsegfwejrgeiudfjksgfdfekfgugkgfggdgfjgfgueugheuuegfegeugfuiegfeuiegeuiei

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *