Ngữ pháp: VERB-ING đứng sau động từ nào? LOVE – HATE – ENJOY ( 2 )Donate ủng hộ kênh: Võ Minh Thạo. Số TK : 102870833895. Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam. Chi Nhánh 12 – TP HCM. Rất cám ơn …

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải Ngữ pháp: VERB-ING đứng sau động từ nào? LOVE – HATE – ENJOY ( 2 )
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=n5JaNhn2wqQ

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *