Oscar có nạn nhân mới | Tyler Perry’s The Haves and the Have Nots | Mạng Oprah WinfreyOscar có một dấu ấn mới nhưng anh ấy cần sự giúp đỡ của Candace để có được anh ấy. Nếu cô ấy sẵn sàng tin tưởng anh ta, phần thưởng có thể rất lớn. Tại khách sạn Artesian, cô ấy nhìn thấy …

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải Oscar có nạn nhân mới | Tyler Perry’s The Haves and the Have Nots | Mạng Oprah Winfrey
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=q_jdnIfmI6c

OWN

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *