[Q&A] Bản Chất Của Spin và Entropy là gì? | Thư Viện Thiên Văn[Q&A] Bản Chất Của Spin và Entropy là gì? | Thư Viện Thiên Văn

Donate ủng hộ Thư Viện Thiên Văn và một số thông tin khác
Truy cập tại:
Momo+VinID 037 366 9314
Tham gia group FB tại:

Dưới đây là một vài kênh YT khác của mình
Thư Viện Thiên Văn:
WILD21:
Hoang Hieu TVTV:

#thuvienthienvan #spin #entropy .

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải [Q&A] Bản Chất Của Spin và Entropy là gì? | Thư Viện Thiên Văn
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=bl5U4V0fuMU

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *