Related Posts

This Post Has 6 Comments

  1. Vậy là chú di trú nói thiền âm dc châm chước tha về là ko thực tế rồi.Chắc xử triệt để rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *