TỪ AMM ĐẾN CANH TÁC ĐÒN BẨY (From AMM to Leverage Yield Farming)- Francium protocolTrong video hướng dẫn, bạn sẽ học cách sử dụng giao thức Francium, một nền tảng DeFi với Chiến lược mang lại lợi nhuận được xây dựng trên Solana. Xem video này, bạn sẽ học được một số kiến thức cơ bản về AMM và Canh tác năng suất với đòn bẩy. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu khái niệm về các vị thế mua, bán và vị thế hedge cũng như làm thế nào để mở các vị thế này trên
Tiếng Việt:
English:

Nguồn: https://omartvietnam.com/

Tải TỪ AMM ĐẾN CANH TÁC ĐÒN BẨY (From AMM to Leverage Yield Farming)- Francium protocol
tại đây: https://www.youtubepp.com/watch?v=vBPk2PpNk9U

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *